Utedagar

Utepedagogiken är en viktig del av Pilgrimsskolans profil. Kråkan (förskoleklass och åk 1) är ute varje torsdagsförmiddag året om och var fjärde torsdag har de heldag utomhus. Igelkotten (åk 2 och 3) är ute minst en förmiddag i månaden. Förutom våra utedagar har vi långa utomhusraster dagligen, friluftsdagar, utelek på fritids och utomhusidrott från påsklovet till höstlovet. Vi är övertygade om att barn lär sig bäst med alla sina sinnen och att det är viktigt att variera undervisningen och blanda teori med praktik för att fånga alla elevers intresse.

 

Raster

Rasten är en viktig del av skoldagen och det är viktigt för oss att den upplevs som rolig och trygg för alla. Det är under rasten som eleverna får möjlighet till att knyta nya sociala band, röra sig och att träna sig i samspel. Vi tror att goda relationer och en positiv anda främjar inlärning, motivation och den allmänna trivseln. På rasterna är det alltid fyra pedagoger som är närvarande, så kallade rastvärdar. Det är utspridda över hela skolgården enligt ett rastvärdsschema. De är med och entusiasmerar i lekar och strävar efter att vara så nära barnen som möjligt för att finnas som hjälp och stöd. Inte minst är deras uppgift att säkerhetsställa att alla elever behandlas på ett schysst sätt. En rastvärd erbjuder en pedagogstyrd aktivitet varje lunchrast.