Pilgrimsskolans är en bifrostinspirerad skola. Det innebär att teori och skapande skall utgöra en helhet och barnens intresse, lust och nyfikenhet ses som de främsta drivkrafterna för utveckling och lärande. Varje läsår har vi ett övergripande teme som inleds med en sommaruppgift. På uppropsdagen får eleverna en upplevelse i form av en teaterföreställning med anknytning till temat. Temat genomsyrar sedan arbetet under läsåret, framför allt under våra temaverkstäder där eleverna får arbeta med temat både teoretiskt, praktiskt och estetisk. Årets tema är Teknik i tiden.

 

På Pilgrimsskolan arbetar lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare tillsammans i arbetslag. Arbetet i skolan bedrivs i såväl åldershomogena som i åldersblandade grupper. Enskilt arbete, pararbete, grupparbete och gruppundervisning under lärares ledning förekommer i undervisningen.

 

arbetssätt1 Den öde ön arbetssätt2 arbetssätt4

 

F-1 har en halv undervisningsdag ute varje vecka. Åk 2-3 har en halv utedag en gång i månaden. Utedagarna innehåller undervisning i svenska, matematik, NO, SO, samt rörelse, såväl strukturerad som fri lek.

 

uteped

 

För att bestämma varje elevs kunskapsnivå används skolverkets bedömningsstöd. Varje elev skall vara medveten om målen och sin egen utveckling utifrån individuell mognad. Elevernas ansvar för det egna lärandet ökar med stigande ålder.

 

Vår huvudbyggnad är Pilgrimsvägen 1 i Aspudden. På Hägerstensvägen 109 finns vår ateljé där vi har skapande verksamhet samt slöjd. Inomhusidrott har vi läsår 21-22 i Brännkyrkahallen.

 

Maten lagas av husmor varje dag. På Admentum hittar du matsedeln för veckan.  Varje förmiddag får barnen en bit frukt eller grönsak. Mellanmålet består vanligtvis av mjukt och hårt bröd med pålägg, mjölk och vatten, frukt- och grönsaksbitar och/eller yoghurt med flingor. Ibland serveras även gröt, smoothie eller pannkakor.