Fadder från start

En sak vi är väldigt stolta över på Pilgrimsskolan är vårt faddersystem som bidrar till ökad kunskap och trygghet. Eleverna får en fadder redan när de börjar förskoleklass. Denna följer sedan med under hela skolgången. I faddersystemet bildas en “fadderfamilj” med elever från förskoleklass till trean.


Fadderaktiviteter

Varje höst träffas de olika fadderfamiljerna för att lära känna varandra genom lekar som de äldsta eleverna ansvarar. Fadderfamiljerna är dessutom tillsammans under hela friluftsdagen på höstterminen och förskoleklass och åk 1 har gemensamma undervisning utomhus varje vecka. Eleverna äter dessutom lunch i sina faddergrupper varje dag och har temaverkstad tillsammans varje vecka.