OM PILGRIMSSKOLAN

Bifrostinspirerat

På Pilgrimsskolan arbetar vi bifrostinspirerat. Det innebär att skapande och laborationer går hand i hand med den teoretiska kunskapen. Lärandet ska vara en lustfylld upplevelse och elevernas nyfikenhet och intressen ska få styra innehållet. Varje läsår inleds med en teaterföreställning som pedagogerna på skolan står för och avslutas med en stor temautställning där eleverna får möjlighet att visa upp för varandra och släkt och väner vad de har jobbat med under året. Vid skolstart har klasserna brainstorming kring vad temat skulle kunna innehålla och det är elevernas idéer som styr temaarbetet. 

Tematiskt arbetssätt

Varje år har vi ett tema som vi arbetar med både i skolan och på fritids. Under sommaren får eleverna en uppgift de ska genomföra som ger en ledtråd om årets tema. Sedan arbetar vi med temat i alla ämnen, men framför allt under våra temaverkstäder: läs- och skrivverkstad, skapandeverkstad och laborativ verkstad. I år är temat Teknik i tiden och eleverna har bland annat skapat egna vänskapsrobotar och byggt sina drömlekplatser i miniatyr. De har även fått lära sig allt från vad som var teknik på stenåldern till hur man kan använda AI i bildundervisningen. 

Små klasser och hög personaltäthet

Pilgrimsskolan är liten F-3-skola i Aspudden. På vår skola går det 22-23 elever i varje klass och det är alltid minst två pedagoger i klassrummet - en legitimerad lärare och minst en förskollärare, fritidspedagog eller barnskötare. Detta för att alla elever ska få det stöd eller de utmaningar de behöver i undervisningen. Vi har även en specialpedagog på 75% som stöttar den elever som behöver redan från förskoleklass. Alla elever har drama en gång i veckan med en utbildad dramapedagog, då i halvklasser eller mindre grupper. 

Utepedagogik

Utepedagogiken är en viktig del av Pilgrimsskolans profil. Kråkan (förskoleklass och åk 1) är ute varje torsdagsförmiddag året om och var fjärde torsdag har de heldag utomhus. Igelkotten (åk 2 och 3) är ute minst en förmiddag i månaden. Förutom våra utedagar har vi långa utomhusraster dagligen, friluftsdagar, utelek på fritids och utomhusidrott från påsklovet till höstlovet. Vi är övertygade om att barn lär sig bäst med alla sina sinnen och att det är viktigt att variera undervisningen och blanda teori med praktik för att fånga alla elevers intresse.

Fadderverksamhet

En sak vi är väldigt stolta över på Pilgrimsskolan är vårt faddersystem som bidrar till ökad kunskap och trygghet. Eleverna får en fadder redan när de börjar förskoleklass. Denna följer sedan med under hela skolgången. I faddersystemet bildas en “fadderfamilj” med elever från förskoleklass till trean. Varje höst träffas de olika fadderfamiljerna för att lära känna varandra genom lekar som de äldsta eleverna ansvarar.  Eleverna äter dessutom lunch i sina faddergrupper varje dag och har temaverkstad tillsammans varje vecka.

Föräldrasamverkan

På Pilgrimsskolan är samarbetet med er vårdnadshavare av största vikt. Vi förväntar oss att ni engagerar er i ert barns skolgång och att ni är aktiva och intresserade av vad som händer på skolan. Både lärare och fritidspersonal skickar veckobrev med information varje vecka som ni ska ta del av.  Vi har också något vi kallar för föräldragrupper där vårdnadshavarna från varje klass anordnar en aktivitet för resten av skolan en gång per läsår, som t.ex. picknick, brännboll eller höstfest.