OM FRITIDSHEMMET

Fritidsverksamhet

Vid skoldagens slut tar fritidsverksamheten vid. Vårt fritidshem är helintegrerat, vilket betyder att fritids är i samma lokaler som skolan. På fritids är barnen från F-3 blandade. Vi erbjuder olika aktiviteter i olika rum, t.ex. spel, lera, målarbilder, pärlplattor, lego och bygg och konstruktion. Det finns också alltid möjlighet att vara ute.

Fritidsaktiviteter

Varje dag erbjuds också minst en pedagogledd aktivitet utifrån det centrala innehållet i läroplanen. Det kan vara syverkstad, skapande, öppen scen, blue bots, stenverkstad och en massa annat. På fredagar är det eleverna själva som önskar aktivitet, då delaktighet och elevinflytande är något vår fritidspersonal jobbar mycket med. 

Raster

Rasten ska vara rolig och trygg för alla. Under rasten får eleverna möjlighet att röra på sig och knyta nya sociala kontakter. Vi är övertygade om att goda relationer och rörelse främjar inlärning, motivation och den allmänna trivseln. På rasterna är det alltid flera rastvärdar ute.  Varje lunchrast arrangeras dessutom en pedagogledd lek för de som vill vara med.