Modersmålsundervisning erbjuds elever i åk 1-3. Om man är ensam i sin språkgrupp får man undervisning en timme varannan vecka. För grupper om två och fler är undervisningen en timme i veckan. Våra modersmålslärare kommer från Språkservice 24 och undervisningen är alltid utanför skoltid men i skolans lokaler.

 

Generellt gäller att:

 

Modersmålsundervisning innebär att elever som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas undervisning i detta språk om eleven har grundläggande kunskaper i språket och om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Om modersmålet tillhör ett av de nationella minoritetsspråken, dvs finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, erbjuds modersmålsundervisning i språket om eleven har grundläggande kunskaper i språket även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Undervisning i modersmål erbjuds även till adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska, om eleven har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

 

Det är viktigt att ha goda kunskaper i sitt modersmål eftersom det även gynnar inlärningen av andra ämnen. Eftersom undervisningen i modersmål innebär en kostnad för varje skola är det dock viktigt att varje elev som anmäler sig till undervisningen också deltar aktivt. Förutom undervisningen i skolan är det viktigt att alla elever som har möjlighet till det, använder sitt modersmål som dagligt umgängesspråk hemma.