Vi vill bedriva en pedagogisk verksamhet som är förankrad i barnens egna önskemål. På vårt fritidshem utgår vi från barnens behov och intressen. Det är viktigt för oss att barnen känner glädje över att vara på fritids, har kamrater, känner sig trygga, får möjlighet att utveckla olika sidor av sin personlighet och känner att de har något att bidra med till gruppen. Vi ger stort utrymme till lek och skapande och vi ser utomhusaktiviteter som en viktig del av fritidshemmets verksamhet.

 

Varje dag erbjuder vi en eller flera aktiviteter som barnen själva bestämmer om de vill vara med på. Det kan till exempel vara pärlplattor, vävning, teater, odling i vår lilla skolträdgård, danslek, programmera eller skapa musik på dator eller iPad eller stenverkstad. Utöver dessa aktiviteter kan barnen alltid välja en egen lek. Vår ambition att utmana barnen till att prova nya saker och att leka med kompisar de inte alltid är med.

 

Vi ser fritidshemmet som en helhet där elever från olika klasser och avdelningar hittar nya kompisar och nya aktiviteter. På loven passar vi på att utnyttja Stockholms rika kulturliv och besöker då t.ex. stadens muséer, utställningar, teater etc.

 

garnverkstad djurpark ballongkonst stenverkstad