Skolans huvuduppgift är att ge eleverna goda kunskaper och färdigheter. Föräldrarna har huvudansvaret för den personliga fostran och omvården. Både skolan och hemmen måste samverka för att skapa bästa möjliga betingelser för barnen.

 

Föräldrarna skall genom olika aktiviteter inom skolan erhålla kunskaper om skolans innehåll och arbetssätt samt det egna barnets kunskapsutveckling.

 

Vår föräldramedverkan och information består idag av:


- Föräldramöte vid varje läsårsstart.

- Två utvecklingssamtal/läsår. Deltar gör elev, vårdnadshavare, lärare och ev. fritidspersonal. I dessa samtal får du kunskap om ditt barns kunskapsnivå och utvecklingspotential. På varje varje samtal utvärderas tidigare individuella mål och minst ett nytt mål sätts upp.

- Två föräldrarådsmöten varje läsår. Två representanter från varje klass utses på föräldramötet. Dessa representanter är en länk mellan föräldrarna och ledningen. Här tas allehanda frågor och funderingar upp.

- Veckobrev som skickas ut via Admentum på fredagar. Där finns viktig information om vad vi arbetar med i skolan och vad som kommer att hända framöver. Detta bör alla vårdnadshavare ta del av varje vecka.

- Öppet hus: Du är alltid välkommen att vara med!

- Föräldragrupper: Varje årskulls föräldrar bidrar med något evenemang under året. Varje förälder lägger ner den tid som man anser sig ha plats med. Målsättningen är att föräldrar och barn under trevliga former lär känna varandra bättre.

 

Föräldragrupperna:

Förskoleklass - Picknickgrupp: Förskoleklassens föräldrar tar med sig en picknickkorg var till Kråkans föräldramöte vid läsårsstart. Denna delas med förälder/föräldrar till barnets fadder i åk 1.

 

Åk 1 - Festgrupp: Ettornas föräldrar fixar en fest med hemligt tema för alla skolans elever någon gång i november.

 

Åk 2 - Uppstartsgrupp: Tvåornas föräldrar anordnar en uteaktivitet för alla skolans elever och föräldrar i samband med skolstart.

 

År 3: Fikagrupp: Treornas föräldrar bakar och anordnar fikaförsäljning på temautställningen i maj, samt hjälper till vid tårtkalaset på skolavslutningen i juni.