Pilgrimsskolan är en F-3-skola i Aspudden som arbetar bifrostinspirerat. Det innebär att skapande och laborationer går hand i hand med den teoretiska undervisningen. Vi är en liten skola där alla känner alla. Sammanlagt går idag 90 elever på skolan. För att barnen ska känna sig extra trygga på skolan har vi ett faddersystem där alla elever tilldelas en fadder redan första dagen i skolan. Fadderparen bildar fadderfamiljer som sträcker sig från förskoleklass till åk 3. Fadderverksamheten har viktig roll på skolan och fadderfamiljerna har varje vecka aktiviteter ihop, i form av temaverkstad, lunch och utedagar. Även på friluftsdagar och temadagar arbetar faddrarna ihop. Skola och fritidshem är helintegrerat, vilket innebär att vi delar lokaler och att fritidspersonalen följer barnen hela dagen, både under skoltid och fritidstid.


Tisdagen den 16 januari kl. 17-19 (drop in) har vi infokväll på Pilgrimsskolan. Då är ni hjärtligt välkomna att besöka vår verksamhet inför skolvalet 2024!

 

Ställ ditt barn i kö till Pilgrimsskolan

 

 

Vi önskar att i samarbete med föräldrarna skapa en verksamhet där barnen kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som kan fungera väl tillsammans med andra. Vi vill arbeta så att barnen tillägnar sig baskunskaperna både i teori och praktik, så att de kan bli kreativa problemlösare, som är positiva och empatiska och kan känna medmänsklig förståelse. Vi strävar efter att skapa en miljömedveten och trygg verksamhet där alla kan arbeta med glädje och lära sig så mycket som möjligt.

 

instagrambakgrund