Pilgrimsskolan är en F-5-skola i Aspudden som arbetar bifrostinspirerat och med utepedagogik. Vi är en miljöcertifierad friskola som har funnits i 19 år.

 

Vision: Vi önskar att i samarbete med föräldrarna skapa en verksamhet där barnen kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som kan fungera väl tillsammans med andra. Vi vill arbeta så att barnen tillägnar sig baskunskaperna både i teori och praktik, så att de kan bli kreativa problemlösare, som är positiva och empatiska och kan känna medmänsklig förståelse. Vi strävar efter att skapa en miljömedveten och trygg verksamhet där alla kan arbeta med glädje och lära sig så mycket som möjligt.

 

Pilgrimsskolan är på väg att omorganiseras till en F-3 skola. Intagning till förskoleklassen 2014 och framåt avser skolgång för åren F-3.

TACK FÖR DETTA LÄSÅR OCH GLAD SOMMAR!

smultron

SOMMARFRITIDSHEMMET

Samling varje dag kl. 9.30; frånvaro anmäles innan dess. Behåll lådan med extrakläder på skolan så länge ditt barn går på sommarfritids.

NÄSTA LÄSÅR

Skolstart den 18 aug. kl. 9 på skolgården. Ta med sommaruppgiften och lådan med extrakläder. Fritidshemmet är stängt den 15-16 aug. för planering.