Pilgrimsskolan är en F-5-skola i Aspudden som arbetar bifrostinspirerat och med utepedagogik. Vi är en miljöcertifierad friskola som har funnits i 19 år.

 

Vision: Vi önskar att i samarbete med föräldrarna skapa en verksamhet där barnen kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som kan fungera väl tillsammans med andra. Vi vill arbeta så att barnen tillägnar sig baskunskaperna både i teori och praktik, så att de kan bli kreativa problemlösare, som är positiva och empatiska och kan känna medmänsklig förståelse. Vi strävar efter att skapa en miljömedveten och trygg verksamhet där alla kan arbeta med glädje och lära sig så mycket som möjligt.

 

Pilgrimsskolan är på väg att omorganiseras till en F-3 skola. Intagning till förskoleklassen 2014 och framåt avser skolgång för åren F-3.

Föräldrafika

Nya F-klassens föräldrar har föräldramöte den 30 maj kl. 18-19.30. Dagens F-föräldrar inbjuds att välkomna dem med en fikakorg 18.45.

Skolavslutning

Det närmar sig skolavslutning! Den 10 juni samlas år F-3 i klassrummen och år 4 i röris kl. 9. Femmorna går direkt till skolgården kl. 9.30.

Tömning av kapprum

Börja redan nu att ta hem kvarglömda vinterkläder och andra plagg som inte längre behövs denna termin. Till sommarlovet måste allt tas hem från kapprummen, inklusive lådorna.