Pilgrimsskolan är en F-5-skola i Aspudden som arbetar bifrostinspirerat och med utepedagogik. Vi är en miljöcertifierad friskola som har funnits i 19 år.

 

Vision: Vi önskar att i samarbete med föräldrarna skapa en verksamhet där barnen kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som kan fungera väl tillsammans med andra. Vi vill arbeta så att barnen tillägnar sig baskunskaperna både i teori och praktik, så att de kan bli kreativa problemlösare, som är positiva och empatiska och kan känna medmänsklig förståelse. Vi strävar efter att skapa en miljömedveten och trygg verksamhet där alla kan arbeta med glädje och lära sig så mycket som möjligt.

 

Pilgrimsskolan är på väg att omorganiseras till en F-3 skola. Intagning till förskoleklassen 2014 och framåt avser skolgång för åren F-3.

Kläder

Kläder som hittas på andra ställen än kapprumskrokarna kommer att läggas ut i röris denna vecka, innan de skänks till välgörenhet.

När du hämtar ditt barn...

...se till att barnets kläder och skor hänger och står på rätt ställe. Det räcker med ett ombyte i skolan (i lådan).

Nästa APT

Nästa gång fritidshemmet stänger tidigare (kl. 16) är den 11 okt.